>

Описание сервера Magic


Версия: 1.7.10
PvP режим: включен
Размер карты: 5000x5000
Дата последнего вайпа: 24.12.2018
Особенности: DivineRPG, Morph, Inventory Pets

МОДИФИКАЦИИ СЕРВЕРА:
 • - DivineRPG
 • - Tinkers Construct

 • - Witchery

 • - Morph

 • - BloodMagic

 • - Thaumcraft

  • - Forbidden Magic

  • - ThaumicTinkerer

 • ThaumicHorizons

 • - Botania

 • - Inventory Pets
 • - Grimoire Of Gaia 3
 • - Iron Chests 
 • - BiblioCraft
 • - Chisel 2
 • - CustomNPC


Информация / Гайды / FAQ